Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   HTH Chloortabletten 300 grams sticks 4.5 kg

    

   Klik hier voor de kleinere verpakking

   Deze Sticks Chloortabletten zijn speciaal geschikt voor zwembaden, hottubs en spa's en lossen traag op waardoor ze garant staan voor een lange werking.
   Dit chloor heeft een zeer snelle werking en is zeer effectief tegen groen of troebel zwembadwater.
   Deze sticks voegt u toe aan uw zwembadwater met behulp van een chloordrijver, chloorsluis of skimmer. Door de beschermende huls is er geen contact met de huid en krijgt u een regelmatige chloordosering. De chloorsticks kunnen gebruikt worden voor baden vanaf ± 20 m³. U brengt ze aan in de skimmer en ze werken gedurende 1 à 2 weken. De chloorsticks gaan overstabilisatie tegen en bevatten geen cyaanzuur.

   HTH chloorsticks
   Met de HTH sticks desinfecteert u het zwembadwater en blijft het helder en schoon. Dit komt doordat de tabletten bacteriën, virussen, schimmels en algen aanpakken. De HTH chloortabletten zijn verpakt in sticks van 300 gram en zijn ook te gebruiken in uw spa of hottub. Zwemland biedt verschillende hoeveelheden HTH chloortabletten aan, waaronder chloortabletten van 5 kg en chloortabletten van 1kg. De dosering bij het opstarten van een zwembad is 1 tablet per 1m3 aan water. Voeg de tabletten van HTH toe aan een chloordrijver of chloor doseersluis. Het verschil tussen de twee is dat u bij een doseersluis zelf de hoeveelheid chloor kunt instellen. Wel is het zo dat beiden zorgen voor een constante toevoer van chloor en daarmee bijdragen aan schoon zwembadwater.

   HTH chloortabletten zonder stabilisator
   De HTH chloortabletten bevatten geen stabilisator. Het voordeel van tabletten zonder stabilisator is dat er geen over-stabilisatie kan ontstaan. Een pluspunt van deze tabletten is dat het voorkomt dat uw zwembadwater groen wordt, dit is namelijk een gevolg van over-stabilisatie. Veelal raden we tabletten zonder stabilisator aan bij mensen met een opstaand zwembad of een inbouw zwembad. De reden hiervoor is dat er in deze baden in principe altijd water zit, waardoor de kans op over-stabilisatie veel groter is.

   Veiligheidsinstructies

        H272              H302                  H314              H335

   Signaalwoord Gevaar
   Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
   calciumhypochloriet Gevarenaanduidingen H272 Kan brand
   bevorderen; brandstof.
   H302 Schadelijk bij opname door de mond.
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
   P101 Bewaar in geval van overleg met een arts de container of het etiket
   P102 Buiten bereik van kinderen houden.
   P103 Lees het etiket voor gebruik.
   P220 Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
   P260 Adem geen stof of nevel in.
   P264 Was de handen grondig na het hanteren.
   P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van dit product.
   P273 Voorkom lozing in het milieu.
   P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/uitrusting oog/gezicht bescherming.
   P301+P312 NA INSLIKKEN: een ANTIGIFCENTRUM/arts bellen bij ongemak.
   P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.
   P303+P361+P353 INDIEN OP DE HUID (of haar): Opstijgen onmiddellijk alle besmette kleding. Huid afspoelen met water (of douchen).
   P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en blijf in een positie waarin ze comfortabel kan ademen.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water. gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen als slachtoffer deur en of ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Ga door met spoelen.
   P310 Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts.
   P363 Was verontreinigde kleding voor hergebruik.
   P370+P378 In geval van brand: Blus gebruiken: Water.
   P391 Verzamel het gemorste product.
   P405 Achter slot en grendel bewaren
   P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een speciale behandelingseenheid in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   HTH Chloortabletten 300 grams sticks 4.5 kg
   81,95
   69,75
   HTH Chloortabletten 300 grams sticks 4.5 kg
   hth Sticks Chloortabletten 300g - 4,5kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »