Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 1L

   Een juiste filtering van het water is van belang voor het behoud van de waterkwaliteit en het voorkomen van troebel water en algen. In verloop van tijd kan er kalkaanslag ontstaan in de zwembadfilter waardoor ook de filtercapaciteit zal afnemen. Dit heeft als gevolg dat het water van het zwembad minder effectief gereinigd zal worden. Met het gebruik van de filter ontkalker verleng je de levensduur van de filter en voorkom je dat de filter minder effectief wordt.

   Gebruiksaanwijzing

   Er zijn 2 verschillende methoden om de filter ontkalker te gebruiken: 

   De beste methode is om de aanbevolen hoeveelheid filterontkalker rechtstreeks in de open filter op het filtermateriaal (zand, glas of filterbollen) te gieten nadat het waterniveau op het niveau van het filtermateriaal is teruggebracht. Laat het middel minimaal 1 uur inwerken, contraspoel het filter en spoel het vervolgens uit.

   Een andere methode is om de filterontkalker stroomopwaarts van het filter (skimmer, kanaal of voorfilter) toe te dienen. Zet vervolgens de filtering een aantal seconden op de stand “Spoelen ” om het product te verdelen in het filter, totdat de kleuring zichtbaar wordt in het filter zichtglas. Laat minimaal een halve dag of een nacht inwerken. Vervolgens backwash en spoel je de filter tot de kleuring volledig is verdwenen.

   Filter met patroon of diatomee
   Los de filterontkalker op in een bak waarin de doeken, steunen of patronen kunnen worden ondergedompeld. Gebruik 1 liter filterontkalker per 10 liter water.
   Laat minimaal 1 uur inwerken, borstel af en spoel de elementen vervolgens onder lopend water schoon.

   Dosering
   1 liter per 75 kg zand voor privézwembaden, bij een “snel” zandfilter.
   1 liter per 100 kg zand voor openbare zwembaden, het filter is “langzaam”.

    

   De filterontkalker is verkrijgbaar in 1 liter of 5 liter.

    

   Veiligheidsinstructies

   Pictogram milieu

   GHS07

   Signaalwoord :
   GEVAAR


   Productidentificaties :
   017-002-01-X ZOUTZUUR
   015-011-00-6 FOSFORZUUR
   ALCOOL (C10) ÉTHOXYLÉ POLYMERE
   607-001-00-0 FORMIAATZUUR

   Aanvullende etikettering :
   EUH208 Bevat BUT-2-YN-1,4-DIOL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Gevarenaanduidingen :
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Algemene voorzorgsmaatregelen :
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :
   P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
   P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :
   P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen).
   P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
   contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
   P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
   P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag :
   P405 Achter slot bewaren.

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 1L
   12,95
   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 1L
   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 1L
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »