Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Zwemland pH Minus 1 Liter

   De vloeibare pH minus wordt gebruikt bij een te hoge pH waarde.

   Gebruik:

   10 ml per m3 water om 0,1 punt te verlagen op testmateriaal.

   Veiligheidsinstructies

   Pictogram milieu
         GHS05
   Signaalwoord:
        GEVAAR

   Gevarenaanduidingen:
   (H314) Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Algemene voorzorgsmaatregelen:
   (P280) Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie:
   (P301+P330+P331) NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
   (P303+P361+P353) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
   (P305+P351+P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
   aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   (P310) Bij onwel worden onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering:
   (P501) Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Inhoud/verpakking afvoeren bij de milieustraat of afvalscheidingsstation van je gemeente. 

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Zwemland pH Minus 1 Liter
   8,25
   Zwemland pH Minus 1 Liter
   Zwemland pH Minus 1 Liter
   2-5 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »