Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Starline Chloorshock - 1kg

   Starline chloorshock, ook wel chloorgranulaat genoemd, wordt geleverd in poedervorm, in een verpakking die goed af te sluiten is. De chloorshock bevat 55% chloor, waardoor het juiste chloorgehalte snel bereikt kan worden om het water vervolgens continu te desinfecteren tegen bacteriën en algen. Doordat het chloorgranulaat gestabiliseerd is, vervliegt deze minder snel door de invloed van UV-straling door de zon. 

   Voor welke zwembaden is Starline Chloorshock geschikt?

   Starline Chloorshock is geschikt voor alle zwembaden en het is een ideaal middel om de pH-waarde van het water snel te corrigeren. Voordat u Starline Chloorshock gaat gebruiken is het belangrijk om de huidige pH-waarde van het water te achterhalen met behulp van een testset, zo voorkomt u dat u te veel chloor toevoegt aan het water. Starline Chloorshock zorgt ervoor dat het chloorgehalte van het zwembadwater in korte tijd drastisch verhoogd wordt, wat ervoor zorgt dat bacteriën en andere micro-organismen in het water gedood zullen worden. Vervolgens is het water weer volledig bacterievrij en kunt u onbezonnen genieten van uw zwembad.

   Starline Chloorshock gebruiken

   Om het chloorgehalte om de juiste peil te krijgen is het belangrijk dat Starline Chloorshock op de juiste manier gebruikt wordt, lees daarom altijd de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen op de verpakking. Zoals eerder benoemd, is het belangrijk om eerst de pH-waarde van het zwembadwater te controleren, op deze manier voorkomt u dat er te veel chloor in het water terecht komt. Voor de juiste balans dient het chloorniveau tussen de 2 en 5 ppm te liggen. 

   Starline chloorshock mag nooit direct in het zwembad gegooid worden, in plaats daarvan kunt u het chloorgranulaat oplossen in een grote emmer met water. Om te voorkomen dat u gevaarlijke chloordampen inademt, is het belangrijk om eerst de emmer te vullen met water en daarna pas de Starline chloorshock toe te voegen. Er mag maximaal 250 à 300 gram Starline Chloorshock aan 10 liter water worden toegevoegd. 


   Nadat u voldoende Chloorshock heeft toegevoegd aan het water, is het belangrijk dat u 12 uur lang het water niet ingaat en dat de zwembadpomp minstens 20 uur draait. Hierdoor kan het granulaat zich goed verspreiden door het water en is uw zwembad binnen de kortste keren weer bacterievrij.

   Vragen over Starline Chloorshock?

   Heeft u vragen over Starline chloorshock of wilt u weten welke soort zwembad chloor het meest geschikt is voor uw zwembad? Aarzel niet en neem even contact met ons op, of breng een bezoek aan onze showroom in Waalre voor een persoonlijk advies.

   Veiligheidsinstructies

   Pictogram milieupictogram GHS07
             GHS07, GHS09
             Signaalwoord:
           WAARSCHUWING

   Gevarenaanduidingen:
   (H302) Schadelijk bij inslikken.
   (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   (H335) Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   (H410) Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

   Algemene voorzorgsmaatregelen:
   (P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   (P102) Buiten het bereik van kinderen houden.
   (P103) Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   (P261) Inademing van stof vermijden.
   (P273) Voorkom lozing in het milieu.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie:
   (P280) Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-
   bescherming dragen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie:
   (P301+P330+P331) NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
   (P303+P361+P353) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
   (P304+P340) NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
   (P305+P351+P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   (P312) Bij onwel worden onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering:
   (P501) Inhoud/verpakking afvoeren bij de milieustraat of afvalscheidingsstation van uw gemeente. 

   Aanvullende gevareninformatie
   (EUH031) Vormt giftig gas in contact met zuren.

   Gevaar van stofexplosie. | Oxiderend
   Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor)vrijkomen. 

   Bevat trocloseennatrium en dihydraat.

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Starline Chloorshock - 1kg
   17,95
   Starline Chloorshock - 1kg
   Starline chloorshock/chloorgranulaat - 1 kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »