Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Starline Calciumgranulaat 70% - 5 kg

   Snel oplossend Chloorgranulaat Anorganisch
   Verpakking 5 Kg

   Starline calcium 70 granulaat is snel oplossend niet-gestabiliseerd/ anorganisch Zwembadwater desinfectiemiddel.
   Het is te gebruiken voor super chloreren en continue desinfectie in zacht en middelhard water.

   Gebruik:
   Voor een continue desinfectie (gestabiliseerd water) gebruik je: 20-30 g per 10 m³ water per dag of per twee dagen.
   Bij niet gestabiliseerd water dagelijks 30-50 g per 10 m³ water (de ene helft van deze hoeveelheid 's morgens doseren en de andere helft 's avonds).
   Bij shock chloreren of aanwezigheid van algen 80-100 g per 10 m³ water. Na een super chloreren kan het bad gedurende enige uren niet meer gebruikt worden.
   Het chloorgehalte dient gehandhaafd te worden tussen 1 en 2 ppm in gestabiliseerd water en tussen 0,5 en 2 ppm in niet-gestabiliseerd water.
   Een hoeveelheid van 15 g calcium 70 granulaat in 10 m³ water verhoogt het chloorgehalte met 1 ppm (mg/l).

   Veiligheidsinstructies

   GHS03             GHS05              GHS07            GHS09

   Gevarenaanduidingen:
   H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
   H302 Schadelijk bij inslikken.
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.


   Veiligheidsaanbevelingen:
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
   P220 Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
   P260 Stof niet inademen.

   Veiligheidsaanbevelingen:
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-
   bescherming dragen.
   P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uit-
   trekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan-
   tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Aanvullende gevareninformatie:
   EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
   Kinderveilige sluiting ja
   Tastbare gevarenaanduiding ja                                                                                          

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Starline Calciumgranulaat 70% - 5 kg
   65,95
   Starline Calciumgranulaat 70% - 5 kg
   Starline Calciumgranulaat 70% - 5 kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »