Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Starline Anti Alg zwembad 1L

   Wintervloeistof voor zwembaden

   Vloeibaar algen bestrijdingsmiddel

   1 liter verpakking

   Starline Anti Alg 1 ltr is een vloeibaar algen bestrijdingsmiddel en overwinterings vloeistof 

   Veiligheidsinstructies

         GHS05      GHS09

   Gevarenaanduidingen:
   H315 Veroorzaakt huidirritatie.
   H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
   H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

   Veiligheidsaanbevelingen:
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   P273 Voorkom lozing in het milieu.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-
   bescherming dragen.
   P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
   P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering didecyldimethylammoniumchloride

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Starline Anti Alg zwembad 1L
   15,95
   Starline Anti Alg zwembad 1L
   Starline Anti Alg zwembad 1L
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »