Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   AquaFinesse Swim spa water care box


   De AquaFinesse Swim Spa waterbehandelingset bevat alles wat u nodig heeft voor de waterbehandeling van uw swim spa voor 6 maanden.
   Met slechts één dosis per week zorgt AquaFinesse voor schoon, helder en geurvrij water!
    
   AquaFinesse maakt daarnaast het water in uw Swim Spa  zachter door de kalk uit de apparatuur van de hot tub te verwijderen.
   Gebruik biociden (reinigingstablet 90 /reinigingsgranulaat 65) veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

   Veiligheidsinstructies

   Signaalwoord : Gevaar
   H- en P-zinnen : H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   P101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket van het product bij de hand houden.
   P102 Buiten bereik van kinderen houden.
   P260 stof Niet inademen.
   P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   P301 + P330 + P331 BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. NIET laten braken.
   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid spoelen met water/douche.
   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts waarschuwen.
   P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
   P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking goed gesloten houden.
   P405 Gesloten bewaren.
   P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
   P390 Gemorst materiaal absorberen om materiële schade te voorkomen.
   P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel depot voor chemisch afval.

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   AquaFinesse Swim Spa Water Care box
   169,-
   AquaFinesse Swim Spa Water Care box
   AquaFinesse Swim spa water care box
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »