Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Starline chloortabs chloortabletten 200 grams 1 Kg

   De Starline chloortabletten staan bekend om hun kwaliteit. Ze zorgen er namelijk niet alleen voor dat het chloorniveau in het zwembad op peil blijft, maar ook dat het water wordt gedesinfecteerd. In zwembadwater komt namelijk redelijk wat terecht. Hierbij kun je onder andere denken aan bacteriën, schimmels en vetten. Wanneer u zorgt voor een goede desinfectie kunt u gedurende de zomer zorgeloos genieten van uw zwembad.

   Waarschuwing: lees altijd eerst de veiligheidsaanwijzingen op de verpakking!

   Werking Starline chloortabletten

   De tabletten zijn gestabiliseerd wat betekent dat ze beter werken middels een langzame afgifte. Wij raden wel aan om eerst een zwembadwater testset te gebruiken om de pH-waarde te achterhalen. Voor een goede werking van de Starline chloortabletten dient de pH-waarde namelijk tussen de 7,2 en 7,6 te liggen. Op het moment dat dit in orde is kunt u de tabletten plaatsen in een chloor doseersluis of chloordrijver, gooi een tablet nooit rechtstreeks in het water. Beide chloor dispensers zorgen voor een constante toevoer van chloor, alleen bij de doseersluis is het mogelijk om zelf de hoeveel chloor in te stellen. Wanneer uw gestabiliseerde chloortabletten gebruikt is het voordeel dat ze minder snel vervliegen door invloed van de zon. Als maatstaf kan voor de dosering 10 tabletten per 30-35 m³ water, elke 3-5 dagen worden aangehouden. Raadpleeg voor de zekerheid wel het etiket, want de dosering is ook afhankelijk van het zwembad oppervlakte.

   Veiligheidsinstructies

   Signaalwoord:
   Waarschuwing

   Gevarenaanduidingen:
   H302 Schadelijk bij inslikken.
   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
   Veiligheidsaanbevelingen
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-
   bescherming dragen.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan-
   tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

   Veiligheidsaanbevelingen:
   P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

   Aanvullende gevareninformatie:
   EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
   Tastbare gevarenaanduiding ja
   Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering trichloorisocyanuurzuur

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Starline chloortabs chloortabletten 200 grams 1 Kg
   19,95
   Starline chloortabs chloortabletten 200 grams 1 Kg
   Starline chloortabs chloortabletten 200 grams 1 Kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »