Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Melpool Chloortabs / Chloortabletten 20 Grams 1 Kg


   Langzaam oplossende zwembad chloortabletten organisch
   20 gram / 90% 1kg verpakking

   Melpool chloortabletten zijn een langzaam oplossend gestabiliseerd / organisch desinfectiemiddel in tabletten van 20 gram.
   Cloor tabletten en chloortabs zijn bestemd voor langzame chlorering en als continu desinfectiemiddel in zowel hard als zacht water.  
   Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

   10 tabletten per 30-35 m³ water elke 3-5 dagen.
   De dosering is afhankelijk van de omstandigheden zoals, veel zon en hoge bad belasting .
   Melpool chloortabletten chloortabs zijnvan een hoge kwaliteit.
   Het chloor is gestabiliseerd wat wil zeggen dat het minder snel vervliegt ( uit gast ) door invloed van de UV straling van de zon.
   Hierdoor werkt het beter dan anorganisch chloor doordat het een langzamere dosering aan het zwembadwater geeft.

   Het chloorgehalte dient tussen de 2 en 5 ppm te zijn.

   1 tablet van 20 g in 10 m³ water verhoogt het chloorgehalte met 1,4 ppm (mg/l).

   Veiligheidsinstructies

      GHS07          GHS09

   Gevarenaanduidingen:
   H302 Schadelijk bij inslikken.
   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


   Veiligheidsaanbevelingen:
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

   Veiligheidsaanbevelingen:
   P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

   Aanvullende gevareninformatie:
   EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
   Tastbare gevarenaanduiding ja
   Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering trichloorisocyanuurzuur

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad


    

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Melpool Chloortabs / Chloortabletten 20 Grams 1 Kg
   19,95
   Melpool Chloortabs / Chloortabletten 20 Grams 1 Kg
   Melpool Chloortabs / Chloortabletten 20 Grams 1 Kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »